Kursvillkor

Anmälan

  • Om du har ingått ett avtal med Elnaz – Oriental & Tribal Belly Dance har du i enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig inom fjorton (14) kalenderdagar och erhålla återbetalning. Bokningsavgiften återbetalas ej. Ångerfristen på fjorton (14) kalenderdagar träder i kraft så snart du fått en bekräftelse på ditt köp. Du har inte rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka om kursen startar inom fjorton (14) kalenderdagar från att du fått en bekräftelse på ditt köp. OBS! Du kan endast avanmäla dig skriftligen genom att skicka mejl till anmalan@elnaz.se. Att inte dyka upp på kursen räknas inte som en avanmälan.
  • Därefter är anmälan bindande och återbetalning är endast möjlig med läkarintyg. Vid återbetalning så betalas summan from det datum som läkarintyget gället, nyttjade lektionstillfällen betalas ej tillbaka.
  • Vid för få anmälningar förbehåller sig Elnaz rätten att ställa in kursen, senast 48h innan kursstart. De anmälda deltagarna meddelas i sådant fall via mejl.

Kurs

  • Det erbjuds i dagsläget ingen drop-in möjlighet på intensivkurser och terminskurser.
  • Missar du ett lektionstillfälle kan du ta igen upp till tre lektionstillfällen på en annan kurs under samma termin. Du kan inte spara missade tillfällen till nästkommande termin. Om du ska ta igen ska du meddela Elnaz i förväg via sms eller Whatsapp, senast två timmar innan lektionen startar.
  • Om Elnaz inte kan undervisa pga. sjukdom eller annan anledning tar lektionstillfället igen i slutet av terminen. Preliminärboka därför även 1-2 veckor efter planerat kursavslut för eventuell igentagning.

Information och kommunikation

  • Viktig information innan kursstart förmedlas genom mejlkorrespondens. Avsändare kan vara info@elnaz.se eller anmalan@elnaz.se (gällande din anmälan och betalning). Ibland hamnar mejl från dessa mejladresser i skräpposten, håll därför utkik där.
  • Elnaz använder sig av Whatsapp för att kommunicera med sina elever under terminstid. Utöver detta använder hon även sina elevsidor på hemsidan för att dela filer och kursmaterial. Du får inloggningsuppgifter i samband med kursstart.
Fotografering

  • Fotografering och filmning under lektionstid kan förekomma. Materialet används för att marknadsföra Elnaz och hennes kurser på hennes hemsida samt på sociala medier. Vill du inte vara med på bild måste du meddela Elnaz så att hon kan placera dig på en lämplig plats i salen.
  • Filmer som tas av deltagarna i samband med övningar/koreografiträning är endsat för eget bruk och får inte delas utanför den aktuella dansgruppen.
Varukorg
Rulla till toppen